את התעלומה הזאת אנחנו משאירים למומחים...

שעון יוקרתי נגנב מביתה של גברת וינד.
צמצמת את האפשרויות ל-3 חשודים: אבי, בועז וגיל.
אבי אומר: ״בועז גנב אותו״.
בועז אומר: ״גיל גנב אותו״.
גיל אומר: ״בועז משקר״.
מי גנב את השעון, בהנחה שרק הגנב משקר?

זהו מבחן הכניסה למפת״ח – המחלקה לפתרון תעלומות וחידות. בכל חודש יקבלו ילדיכם חבילה ובה חומרי חקירה ללמידה ויעד חודשי להתקדמות בתהליך החקירה. יהיה עליהם לחקור את הנושאים לעומקם, להפעיל את ההגיון הבריא ולעבוד בשיטת האלימינציה על מנת להגיע לפתרון. כך יתקדמו לכל אורך הדרך עד לפתרון הסופי של התעלומה בחבילה השישית והאחרונה.