fbpx

מבוך קרטון

מבוך עשוי קרטון – אפשר לייצר עם מבויים סתומים ולהקשות על פתרון.
ניתן לייצר חדר סודי/תעלה סודית.
יש לקחת בחשבון כשעתיים וחצי של הקמה.
חייב רצפה ישרה כדי לעמוד.
ההקמה מתבצעת על ידינו – פירוק ופינוי על ידי המזמין/ה.

נקה